வாரியர் III போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

வாரியர் III போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், வாரியர் III இன் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி செய்வது: அதிக மதிய உணவில் இருந்து, உங்கள் கைகளை நேராக முன்னோக்கி அடையுங்கள், உங்கள் எடையை உங்கள் முன் பாதத்தில் சமப்படுத்த முன்னோக்கி மாற்றவும், உங்கள் கைகள், உடல் மற்றும் பின்புற கால் அனைத்தையும் தரையில் இணையாக ஒரே வரியில் கொண்டு வாருங்கள். உதவிக்குறிப்புகள்: உங்கள் பின்புற பாதத்தில் எடை இல்லாத வரை உங்கள் உடலை படிப்படியாக முன்னோக்கி மாற்றுவதன் மூலம், இந்த போஸில் குதிப்பதை விட நீங்கள் தூக்க முடியும்.

காகம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

காகம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், காகத்தின் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: உங்கள் பாயைப் போல அகலமாக உங்கள் கால்களைக் கொண்டு ஒரு குந்துகைக்குள் வாருங்கள். உங்கள் உள்ளங்கைகளை உங்கள் தோள்களுக்கு அடியில் தரையில் நட்டு, உங்கள் கைகளை சற்று வளைத்து, முழங்கைகள் அல்லது மேல் கைகளை சுற்றி முழங்கால்களை உறுதியாக கசக்கவும்.

வாரியர் II போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

வாரியர் II போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் வீடியோ தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், வாரியர் II இன் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார்.

ஹேண்ட்ஸ்டாண்ட்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

ஹேண்ட்ஸ்டாண்ட்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் வீடியோ தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர் சரியான ஹேண்ட்ஸ்டாண்ட் செய்வது எப்படி என்பதை விளக்குகிறார்.

மகிழ்ச்சியான குழந்தை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

மகிழ்ச்சியான குழந்தை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ஹேப்பி பேபி குறித்த ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: உங்கள் முதுகில் படுத்து, முழங்கால்களை மார்பில் கொண்டு வாருங்கள். முழங்கால்களை ஆழமாக வளைத்து வைத்திருங்கள், பாதங்களின் அடிப்பகுதியை மேல்நோக்கி கொண்டு வாருங்கள், கால்களின் வெளிப்புறங்களை உங்கள் கைகளால் பிடிக்கவும்.

சடலம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

சடலம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், சடல போஸில் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: உங்கள் முதுகில் தட்டையாக படுத்துக் கொள்ளுங்கள். அடி என்பது பாய் அகலத்தைத் தவிர, கைகள் நேராக, உள்ளங்கைகளை உயர்த்தலாம்.

நாற்காலி போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

நாற்காலி போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், சேர் போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி செய்வது: உங்கள் கால்களுடன் ஒன்றாக நின்று, உங்கள் காதுகளுடன் உங்கள் கைகளை எட்டும்போது இடுப்பை மூழ்கடித்து விடுங்கள். உங்கள் எடையை உங்கள் குதிகால் மீது வைத்திருங்கள், உங்கள் கால்விரல்களைக் காணும் அளவுக்கு முழங்கால்கள்.

மாடு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

மாடு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், மாட்டு போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி செய்வது: கைகள் மற்றும் முழங்கால்களிலிருந்து, உங்கள் முதுகில் வளைக்கவும், இதனால் உங்கள் வயிறு தரையை நோக்கி விழும் மற்றும் மார்பு உங்களுக்கு முன்னால் திறக்கும். உதவிக்குறிப்புகள்: உங்கள் கீழ் முதுகு தசைகளில் வெளியீட்டை அதிகரிக்க, உங்கள் பின்புற வளைவை கீழ்நோக்கி விடும்போது மூச்சை இழுத்து, உங்கள் அடிவயிற்றில் ஏதேனும் ஒரு பிடியை விடுங்கள்.

பூனை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

பூனை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், பூனை போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி செய்வது: கைகள் மற்றும் முழங்கால்களிலிருந்து, உங்கள் முதுகில் வட்டமிடுங்கள், இதனால் நீங்கள் முதுகெலும்பு வளைவுகளை மேல்நோக்கி, உங்கள் தலையை தரையை நோக்கி ஓய்வெடுத்து, உங்கள் கழுத்தை விடுவிக்கவும். உதவிக்குறிப்புகள்: உங்கள் பின்புற தசைகளில் வெளியீட்டை அதிகரிக்க, நீங்கள் தரையில் உறுதியாக அழுத்தி, உங்கள் முதுகில் மேல்நோக்கி வட்டமிடுகையில், உங்கள் முதுகு மற்றும் விலா எலும்புகளை வலுவான உள்ளிழுக்களால் நிரப்பவும்.

கழுகு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

கழுகு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ஈகிள் போஸில் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி செய்வது: நிற்பதிலிருந்து, உங்கள் எடையை ஒரு பாதத்தில் மாற்றவும், உங்கள் முழங்காலை சற்று வளைக்கவும், பின்னர் உங்கள் மற்றொரு காலைத் தூக்கி, நிற்கும் காலில் சுற்றவும். முடிந்தால் உங்கள் நிற்கும் கன்றின் பின்னால் உங்கள் காலின் மேற்புறத்தை இணைக்கவும்.

அமர்ந்திருக்கும் யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

அமர்ந்திருக்கும் யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

தரையிறங்கும் மற்றும் அமைதியான, இந்த அமர்ந்திருக்கும் போஸ்கள் நம் ஆழ்ந்த தசை திறப்பு மற்றும் முறுக்கு சிலவற்றை வழங்குகின்றன. பட்டாம்பூச்சி - சற்று முன்னோக்கி சாய்ந்து கொள்ளுங்கள், எனவே உங்கள் "உட்கார்ந்த எலும்புகளை" தரையில் உணரலாம். பட்டாம்பூச்சி போஸில் மேலும் >> அமர்ந்திருக்கும் இரண்டு கால் முன்னோக்கி வளைவு - முழங்கால்களால் வளைந்த அல்லது நேராக, உங்கள் மார்பை நீளமாகவும், முன்னோக்கி வரும்போதும் திறந்து வைக்கவும் ...

தலைகீழ் யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

தலைகீழ் யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

தலைகீழ் சமநிலை மற்றும் செறிவு மற்றும் புழக்கத்திற்கு சிறந்தது. மைக்கேல் டெய்லர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து எங்களுக்கு ஸ்கூப் தருகிறார். ஹெட்ஸ்டாண்ட் - உங்கள் அடித்தளம் வலுவாக இருக்கும்போது, ​​உங்கள் கால்கள் உங்கள் உடலுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும்போது, ​​உங்கள் இடுப்பு மேலே இருக்கும் போது உங்கள் கால்கள் தரையில் இருந்து எளிதாக உயரும் ...

எடை இழப்புக்கான யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

எடை இழப்புக்கான யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

எடை இழக்க விரும்புகிறீர்களா? இந்த யோகா போஸ்கள் கடற்கரைக்கு சில பவுண்டுகள் செலவழிக்க உதவும்! ஒரு "கொழுப்பு பிளாஸ்டர்" யோகா வரிசை வீடியோ கூட உள்ளது!

பேக்பெண்ட் யோகா போஸ்கள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

பேக்பெண்ட் யோகா போஸ்கள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

முதுகெலும்பு மற்றும் மார்பில் திறப்பது மிகச்சிறப்பாக உணர்கிறது மற்றும் உள்ளுணர்வுக்கான எங்கள் தொடர்பை பலப்படுத்துகிறது. நீங்கள் தொடங்குவதற்கு உதவும் சில போஸ்கள் இங்கே. மாடு போஸ் - கைகள் மற்றும் முழங்கால்களிலிருந்து, உங்கள் முதுகில் வளைக்கவும், இதனால் உங்கள் வயிறு தரையை நோக்கி விழுகிறது மற்றும் மார்பு உங்களுக்கு முன்னால் திறக்கும்.

மறுசீரமைப்பு யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

மறுசீரமைப்பு யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

நீண்ட நாள் கழித்து ஒரு மறுசீரமைப்பு பயிற்சியுடன் முறுக்குவது யோகா மருத்துவர் கட்டளையிட்டது போலவே இருக்கலாம். நீங்கள் தொடங்குவதற்கு உதவும் சில போஸ்கள் இங்கே. குழந்தையின் போஸ் - முழுமையாக ஓய்வெடுப்பதற்கு முன், உங்கள் உள்ளங்கைகளை கைகளால் நேராகவும், முழங்கைகளைத் தூக்கி, உங்கள் இடுப்பைத் தள்ளி தரையில் அழுத்தவும் ...

சக்கர போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

சக்கர போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், வீல் போஸில் (மேல்நோக்கி வில் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்) ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: உங்கள் முதுகில் தட்டையாக படுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் முழங்கால்களை நேராக மேலே வளைத்து, உங்கள் இடுப்புக்கு பின்னால் குதிகால் கொண்டு வாருங்கள்.

கீழ்நோக்கி நாய் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

கீழ்நோக்கி நாய் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், கீழ்நோக்கிய நாய் குறித்த ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார்.

கலப்பை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

கலப்பை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், கலப்பை போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி செய்வது: உங்கள் உடலுடன் கைகளால் உங்கள் முதுகில் படுத்து, உங்கள் மார்பில் முழங்கால்களைக் கொண்டு வாருங்கள். கால்கள் வளைந்த அல்லது நேராக, உங்கள் இடுப்பைத் தூக்கி, உங்கள் தலையை பின்னால் தரையில் நோக்கி உங்கள் கால்களை அடையுங்கள்.

படகு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

படகு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், படகு போஸில் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: உங்கள் மார்புக்கு அருகில் முழங்கால்களுடன் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள், காலில் தரையில். உங்கள் உடலை செங்குத்துக்கு நெருக்கமாக வைத்திருங்கள், உங்கள் முழங்கால்களுக்குப் பின்னால் பிடித்து, கால்களைத் தூக்கி தரையில் இணையாக ஷின்களைக் கொண்டு வாருங்கள்.

மேல்நோக்கி நாய் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

மேல்நோக்கி நாய் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர் மேல்நோக்கி எதிர்கொள்ளும் நாய் போஸை நிரூபிக்கிறார்.

சாய்ந்த தேவி: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

சாய்ந்த தேவி: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், சாய்ந்திருக்கும் தேவி போஸைக் காண்பிப்பார். எப்படி: உங்கள் முதுகில் தட்டையாக படுத்துக் கொள்ளுங்கள். இரண்டு முழங்கால்களையும் மேலே தூக்கி, உங்கள் கால்களை இடுப்புக்கு பின்னால் கொண்டு வாருங்கள்.

பிளாங் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

பிளாங் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், பிளாங்கின் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார்.

பக்க பிளாங் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

பக்க பிளாங் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் வீடியோ தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர் சைட் பிளாங்கை நிரூபிக்கிறார்.

டால்பின் பிளாங் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

டால்பின் பிளாங் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், டால்பின் பிளாங் போஸில் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: கைகள் மற்றும் முழங்கால்களிலிருந்து, உங்கள் முன்கைகளை தரையில் கொண்டு வாருங்கள், முழங்கைகள் உங்கள் தோள்களுக்குக் கீழே. உங்கள் விரல்களை லேசாக ஒன்றாகப் பிடிக்கவும். கால் ஒரு கட்டை மற்றும் உடல் ஒரு பிளாங் இருக்கும் வரை உங்கள் கால்களை வெளியே நடக்க.

கை இருப்பு யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

கை இருப்பு யோகா நிலைகள்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள், படங்கள், வீடியோக்கள்

கை சமநிலை வலிமை, உடல் விழிப்புணர்வு மற்றும் கவனம் செலுத்துவதற்கு நல்லது, ஒவ்வொரு உடலுக்கும் சில வேடிக்கையான சவால்களை வழங்குகிறது. நீங்கள் தொடங்குவதற்கு சில போஸ்கள் இங்கே. பிளாங் - உங்கள் கைகளிலும் முழங்கால்களிலும், தோள்களிலும் நேரடியாக உங்கள் மணிகட்டை மீது தொடங்குங்கள்.

அரை காகம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

அரை காகம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், அரை காகத்தின் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: ஒரு கீழ்நோக்கிய நாயிலிருந்து, ஒரு காலைத் தூக்கி முழங்காலில் வளைத்து, உங்கள் கன்றை உங்கள் தொடையின் பின்புறத்தில் அழுத்தவும். உங்கள் தோள்களை உங்கள் மணிக்கட்டுக்கு மேலே உருட்டி, உங்கள் முழங்காலை உங்கள் மேல் கையின் வெளிப்புறத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள்.

தூக்கிய அரை காகம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

தூக்கிய அரை காகம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், லிஃப்ட் ஹாஃப் காகத்தின் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி செய்வது: ஒரு அரை காகத்திலிருந்து, உங்கள் முதுகின் இடுப்பு மற்றும் அடிவயிற்றின் முன்புறத்தில் திறந்து, உங்கள் முதுகெலும்பை உயர்த்தி, உங்கள் முன் முழங்காலை உங்கள் கையில் இருந்து விடுவிக்கவும். மெதுவாக உங்கள் கைகளை நீட்டவும்.

முழு புறா போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

முழு புறா போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், முழு புறாவைப் பற்றிய ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: ஒரு புறாவுக்கு உங்கள் கால்களை அமைத்து, உங்கள் கைகளை உங்கள் இடுப்புக்கு அருகில் கொண்டு செல்லுங்கள். உங்கள் உடலை உங்கள் இடுப்புக்கு மேல் செங்குத்தாகவும், இடுப்பு சதுரத்தை உங்கள் பாயின் முன்புறமாகவும் வைத்திருங்கள். உங்கள் முதுகில் முழங்காலில் வளைத்து, உங்கள் கால் அல்லது கணுக்கால் உங்கள் கையால் ஒரே பக்கத்தில் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.

பட்டாம்பூச்சி போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

பட்டாம்பூச்சி போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், பட்டாம்பூச்சி போஸில் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: உங்கள் முழங்கால்களுடன் உங்கள் மார்போடு நெருக்கமாக உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் முழங்கால்களை இருபுறமும் ஓய்வெடுத்து, உங்கள் கால்களின் அடிப்பகுதியை மெதுவாக அழுத்தவும்.

அமர்ந்திருக்கும் போராட்டம்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

அமர்ந்திருக்கும் போராட்டம்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், அமர்ந்திருக்கும் ஸ்ட்ராடில் குறித்த ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: உங்கள் மார்புக்கு அருகில் முழங்கால்களுடன் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். சமநிலைக்கு உங்கள் பின்னால் தரையில் உங்கள் கைகளைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் கால்களை இருபுறமும் சமமாக நீட்டவும்.

அமர்ந்திருக்கும் ஒரு கால் முன்னோக்கி வளைவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

அமர்ந்திருக்கும் ஒரு கால் முன்னோக்கி வளைவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், அமர்ந்திருக்கும் ஒரு கால் முன்னோக்கி வளைவில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: உங்கள் முழங்கால்களுடன் உங்கள் மார்போடு நெருக்கமாக உட்கார்ந்து, ஒரு காலை நேராக வெளியே நீட்டவும். மற்ற முழங்கால் பக்கமாக விழட்டும், உங்கள் பாதத்தின் அடிப்பகுதியை உங்கள் நேரான காலின் தொடையுடன் இணைக்கவும்.

அமர்ந்த இரண்டு கால் முன்னோக்கி வளைவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

அமர்ந்த இரண்டு கால் முன்னோக்கி வளைவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், அமர்ந்திருக்கும் இரண்டு கால் முன்னோக்கி வளைவில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: உங்கள் கால்களால் நேராகவும் ஒன்றாகவும் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். முன்னோக்கி சாய்வதை சாத்தியமாக்குவதற்கு உங்கள் முழங்கால்களை வளைத்து, பின்னர் உங்கள் கால்களின் முதுகில் சிறிது எதிர்ப்பை உணரும் வரை முன்னோக்கி சாய்ந்து, உங்கள் கன்றுகள், கணுக்கால் அல்லது கால்களைச் சுற்றி உங்கள் கைகளை மெதுவாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.

தாமரை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

தாமரை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், தாமரையின் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: குறுக்கு கால் நிலையில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் இடது தொடையின் மேல் உங்கள் வலது பாதத்தை எளிதாக்குங்கள், உங்கள் குதிகால் உங்கள் உள் தொடையின் மேல் நோக்கி மெதுவாக இழுக்கவும்.

முன்கை நிலைப்பாடு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

முன்கை நிலைப்பாடு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் வீடியோ தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர் ஒரு முன்கை நிலைப்பாட்டை நிரூபிக்கிறார்.

உயர் மதிய உணவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

உயர் மதிய உணவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் வீடியோ தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர் ஹை லஞ்சில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார்.

வில் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

வில் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், போ போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: உங்கள் வயிற்றில் படுத்துக் கொள்ளுங்கள், கைகள் உங்கள் பக்கங்களிலும் மீண்டும் நீட்டப்படுகின்றன. உங்கள் முழங்கால்களை வளைத்து, உங்கள் கணுக்கால் வெளிப்புறங்களை பிடிக்க உங்கள் கைகளை மீண்டும் அடையுங்கள்.

தோள்பட்டை நிலை: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

தோள்பட்டை நிலை: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ஒரு தோள்பட்டை ஸ்டாண்டில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி செய்வது: உங்கள் உடலுடன் கைகளால் உங்கள் முதுகில் படுத்து, உங்கள் மார்பில் முழங்கால்களைக் கொண்டு வாருங்கள். கால்கள் வளைந்த அல்லது நேராக, உங்கள் இடுப்பைத் தூக்கி, உங்கள் தலையை பின்னால் தரையில் நோக்கி உங்கள் கால்களை அடையுங்கள்.

கோப்ரா போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

கோப்ரா போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், கோப்ரா போஸில் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: கால்கள் சுமார் 6 அங்குல இடைவெளி, தரையில் அடி உயரத்துடன் முகம் படுத்துக் கொள்ளுங்கள். உள்ளங்கைகளை தோள்களின் கீழ் கொண்டு வந்து, மெதுவாக கீழே அழுத்தி, மெதுவாக உங்கள் மேல் மற்றும் நடுத்தர மார்பை தரையில் இருந்து தூக்குங்கள்.

சுழன்ற அரை நிலவு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

சுழன்ற அரை நிலவு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ரிவால்வ் ஹாஃப் மூன் போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: குறைந்த மதிய உணவில் இருந்து, உங்கள் எடையை உங்கள் முன் பாதத்தில் மாற்றி, உங்கள் பின் காலை தரையில் இணையாக உயர்த்தவும். உங்கள் உடலை இணையாகவும், ஆயுதங்களை உங்கள் தோள்களுக்குக் கீழாகவும், விரல்கள் தரையில் கூடாரமாகவும் கொண்டு வாருங்கள்.

நடனத்தின் இறைவன்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

நடனத்தின் இறைவன்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், லார்ட் ஆஃப் டான்ஸ் போஸின் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: நிற்கும்போது, ​​உங்கள் எடையை ஒரு பாதத்திற்கு மாற்றவும். உங்கள் மற்ற முழங்காலை வளைத்து, முழங்கால் கீழே சுட்டிக்காட்டி உங்கள் தொடையின் பின்னால் உங்கள் பாதத்தை உயர்த்துங்கள்.

வாரியர் நான் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

வாரியர் நான் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் வீடியோ தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர் வாரியர் I ஐ நிரூபிக்கிறார்.

அரை நிலவு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

அரை நிலவு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ஹாஃப் மூன் போஸில் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: குறைந்த மதிய உணவில் இருந்து, உங்கள் எடையை உங்கள் முன் பாதத்தில் மாற்றி, உங்கள் பின் காலை தரையில் இணையாக உயர்த்தவும். உங்கள் உடலை இணையாகவும், ஆயுதங்களை உங்கள் தோள்களுக்குக் கீழாகவும், விரல்கள் தரையில் கூடாரமாகவும் கொண்டு வாருங்கள்.

தலைகீழ் வாரியர் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

தலைகீழ் வாரியர் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், தலைகீழ் வாரியர் குறித்த ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: ஒரு வாரியர் 2 இலிருந்து, உங்கள் உடலை நேரடியாக பக்கமாக திறந்து வைத்து உங்கள் பின் காலின் மீது சாய்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் கையை உங்கள் கன்றின் மீது லேசாக ஓய்வெடுத்து, உங்கள் முன் கையை நேராக மேலே அல்லது உங்கள் காதுக்கு பின்புறம் அடையவும்.

விரிவாக்கப்பட்ட பக்க கோண போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

விரிவாக்கப்பட்ட பக்க கோண போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் வீடியோ தொடரில், ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், விரிவாக்கப்பட்ட பக்க கோண போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார்.

கட்டுப்பட்ட அரை நிலவு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

கட்டுப்பட்ட அரை நிலவு போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், பவுண்ட் ஹாஃப் மூன் போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: குறைந்த மதிய உணவில் இருந்து, உங்கள் எதிர் முன்கையை உங்கள் முன் தொடையில் ஓய்வெடுத்து, உங்கள் முதுகின் பின்னால் உங்கள் மற்றொரு கையை அடையுங்கள். உங்கள் கைகளை உங்கள் முன் தொடையின் நடுவில் சுற்றி, விரல்கள் அல்லது மணிக்கட்டைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.

கீழ்நோக்கிய நாய் பிளவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

கீழ்நோக்கிய நாய் பிளவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், டவுன்வர்ட் டாக் ஸ்ப்ளிட்டில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: உங்கள் கைகளையும் கால்களையும் நேராக வைத்து, ஒரு காலை காற்றில் தூக்க உள்ளிழுக்கவும். உங்கள் இடுப்பு மற்றும் உடலை பக்கவாட்டில் திறக்கலாம், அல்லது உங்கள் இடுப்பு மற்றும் தோள்களை சதுரமாகவும், உங்கள் உயர்த்தப்பட்ட கால்விரல்களையும் தரையில் சுட்டிக்காட்டலாம்.

பல்லி போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

பல்லி போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், பல்லி போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி செய்வது: குறைந்த மதிய உணவில் இருந்து, உங்கள் முழங்கால்களை தரையில் தாழ்த்தி, உங்கள் முன்கைகளை உங்கள் முன் பாதத்திற்குள் தரையில் கொண்டு வாருங்கள். சுலபமாக இருந்தால் உங்கள் முதுகில் முழங்கால் தூக்குங்கள்.

முக்கோண போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

முக்கோண போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், முக்கோண போஸில் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: ஒரு வாரியர் II இலிருந்து, உங்கள் முன் காலை நேராக்கி, உங்கள் முன் கையை முன்னோக்கி பின் உங்கள் தாடை அல்லது தரையில் பின்தொடரவும். உங்கள் மேல் கையை நேராக மேலே சென்று, உங்கள் உடலையும் கால்களையும் ஒரே வரிசையில் கொண்டு வாருங்கள்.

குறைந்த மதிய உணவு: எப்படி செய்வது, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

குறைந்த மதிய உணவு: எப்படி செய்வது, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், லோ லஞ்ச் குறித்த ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: உங்கள் கணுக்கால் மீது உங்கள் முன் முழங்காலை அமைக்கவும், உங்கள் பாதத்தின் இருபுறமும் விரல் நுனியை அமைக்கவும். உங்கள் முன் தொடை தரையில் இணையாக வரும் அளவுக்கு உங்கள் மற்ற பாதத்தை அடையுங்கள்.

சாய்ந்த கழுகு திருப்பம்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

சாய்ந்த கழுகு திருப்பம்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், சாய்ந்த ஈகிள் ட்விஸ்ட் போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: உங்கள் முதுகில் தட்டையாக படுத்துக் கொள்ளுங்கள். இரண்டு முழங்கால்களையும் மேலே தூக்கி, உங்கள் கால்களை இடுப்புக்கு பின்னால் கொண்டு வாருங்கள்.

நிற்கும் பிளவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

நிற்கும் பிளவு: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஸ்பிளிட்டை எவ்வாறு செய்வது என்பதற்கான ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி செய்வது: நிற்பதிலிருந்து, உங்கள் எடையை ஒரு அடிக்கு மாற்றவும், உங்கள் விரல்களை தரையில் கொண்டு வந்து, உங்கள் மற்றொரு காலை உங்களுக்கு பின்னால் உயர்த்தவும். உங்கள் இடுப்பை சதுரமாக வைத்திருக்கலாம் அல்லது உங்கள் இடுப்பைத் திறந்து உங்கள் கைகளை தரையில் அழுத்துவதன் மூலம் காலை சற்று மேலே உயர்த்தலாம்.

கை-க்கு-பெரிய-கால் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

கை-க்கு-பெரிய-கால் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், நீட்டிக்கப்பட்ட கை-க்கு-பெரிய-கால் போஸைக் காண்பிப்பார். எப்படி செய்வது: ஒரு காலில் சமநிலைப்படுத்தும் போது, ​​உங்கள் தூக்கிய பாதத்தின் பெருவிரலைப் பிடித்து, இடுப்பைத் திறந்து, படிப்படியாக உங்கள் காலை பக்கமாக நீட்டவும். உதவிக்குறிப்புகள்: உங்கள் தூக்கிய காலை முழுவதுமாக நேராக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

அரை மகிழ்ச்சியான குழந்தை: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

அரை மகிழ்ச்சியான குழந்தை: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ஹாஃப் ஹேப்பி பேபி குறித்த ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: உங்கள் முதுகில் தட்டையாக படுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு முழங்காலைத் தூக்கி உங்கள் தோளை நோக்கி வளைக்கவும். முழங்காலை உங்கள் உடலுக்கு நெருக்கமாக வளைத்து வைத்து, உச்சவரம்பை எதிர்கொள்ள உங்கள் பாதத்தின் அடிப்பகுதியைக் கொண்டு வாருங்கள், தரையில் செங்குத்தாக ஷின் செய்யுங்கள்.

தோள்பட்டையில் முழங்காலில் சாய்ந்திருத்தல்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

தோள்பட்டையில் முழங்காலில் சாய்ந்திருத்தல்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், முழங்கால் முதல் தோள்பட்டை வரை சாய்ந்திருப்பதை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: உங்கள் முதுகில் தட்டையாக படுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு முழங்காலைத் தூக்கி, உங்கள் தோள்பட்டை நோக்கி வளைத்து, உங்கள் கைகளைப் பயன்படுத்தி முழங்காலை மெதுவாக உங்கள் உடலுக்கு நெருக்கமாக இழுக்கவும்.

மரம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

மரம் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ட்ரீ போஸில் ஸ்கூப்பை நிரூபிக்கிறார். எப்படி: நிற்கும்போது, ​​உங்கள் எடையை ஒரு பாதத்தில் மாற்றவும், பின்னர் உங்கள் குதிகால் உங்கள் உள் தொடையில் உயர்த்தவும். கைகளை நேராக மேலே அடையவும் அல்லது உங்கள் உள்ளங்கைகளை உங்கள் மார்பில் அல்லது உங்கள் மேல் முதுகெலும்புக்கு பின்னால் அழுத்தவும்.

ஆற்றல் எதிர்ப்பு பானங்கள்? மெதுவாக குறைவது நல்லது (வீடியோ)

ஆற்றல் எதிர்ப்பு பானங்கள்? மெதுவாக குறைவது நல்லது (வீடியோ)

எரிசக்தி ஊக்கங்கள் மற்றும் காஃபின் ஜால்ட்கள் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்தும் பானங்கள் அனைத்தும் ஆத்திரமடைந்துள்ளன, ஆனால் தி நியூயார்க் டைம்ஸ் கருத்துப்படி, "வேகமாக" செய்வதில் நாங்கள் மிகவும் பழக்கமாகிவிட்டோம், இப்போது ஆற்றல் எதிர்ப்பு / தளர்வு பானங்களுக்கான தேவை உள்ளது. வேகப்படுத்துவதை விட மக்கள் மெதுவாகப் பார்ப்பது ஒரு நல்ல விஷயம் என்றாலும், இந்த பானங்கள் நமக்கு நல்லதா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை: பானங்களில் பெரும்பாலும் மெலடோனின், வலேரியன் ரூட் மற்றும் ரோஜா இடுப்பு ஆகியவை உள்ளன. ஆனால் தளர்வு பானங்கள் உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. டாக்டர்

மயில் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

மயில் போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், மயிலின் ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: கைகள் மற்றும் முழங்கால்களிலிருந்து, உங்கள் கைகளை வெளியேயும் சுற்றிலும் திருப்புங்கள், அதனால் விரல்கள் பின்னோக்கி எதிர்கொள்ளும். உங்கள் கைகளை 6 அங்குல இடைவெளியில் வைத்திருங்கள், முழங்கைகளை வளைத்து, உங்கள் உடலை உங்கள் மேல் கைகளில் தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள்.

ஃபயர்ஃபிளை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

ஃபயர்ஃபிளை போஸ்: எப்படி, உதவிக்குறிப்புகள், நன்மைகள்

எங்கள் தொடக்க யோகா போஸ் தொடரில், நியூயார்க் நகரத்தின் ஸ்ட்ராலா யோகாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் டெய்லர், ஃபயர்ஃபிளை குறித்த ஸ்கூப்பை ஆர்ப்பாட்டம் செய்து தருகிறார். எப்படி: ஒரு குந்துக்குள் வாருங்கள், பாய் அகலத்தைப் பற்றி அடி. கால்களை பாதி வழியில் நேராக்கவும், பின்னர் உங்கள் முழங்கால்களுக்கு பின்னால் தோள்களைக் கட்டவும்.